SpäťÚvod / Partneri / CS Cargo

CS Cargo

CS Cargo

Skupina CS Cargo patrí k vedúcim firmám v logistickom odvetví v regióne CEE. Dopravu a logistiku zabezpečujú dcérske spoločnosti, ktoré v súčasnosti aktívne pôsobia v piatich európskych krajinách. V Českej republike a na Slovensku je CS Cargo jednoznačným lídrom svojho odvetvia. Skupina od svojho založenia pravidelne zvyšuje svoj ročný obrat. Svojim zákazníkom ponúka komplexné logistické služby za podpory vlastných IT technológií. Každému klientovi pripravuje optimalizované riešenie na základe jeho požiadaviek.