SpäťÚvod / O spoločnosti / Prečo AUTOTRANSPORT?

Prečo si vybrať AUTOTRANSPORT?

Prečo si vybrať AUTOTRANSPORT?

Výkon a spoľahlivosť

 

Pretože našim hlavným krédom je maximalizovať výkon dosiahnutý pri najmenších možných nákladoch a to nielen pre nás, ale hlavne pre Vás.

viac ako 20 rokov sledujeme dianie a informácie v oblasti dopravy, preto v súčasnosti na základe skúseností vieme racionálne i efektívne vyhodnotiť situáciu a riešiť možné vzniknuté problémy pre dosiahnutie čo najväčšej spokojnosti svojich zákazníkov.

 

Kvalita a riadenie

 

Na základe rastúcich nárokov na medzinárodnom trhu, hlavne úspory času, ochrany životného prostredia atď., zavádzame do dopravného procesu nové koncepcie a prístupy riadenia
 
Spoločnosť AUTOTRANSPORT, s.r.o. tvoria jednotlivé oddelenia s príslušným riadiacim personálom, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi úlohami a tak spoločne zabezpečujú optimálny chod celej spoločnosti, sú vzájomne prepojené, čím vytvárajú podmienky pre dosiahnutie maximálneho výkonu pracovného personálu.
 
Riadiaci personál tvoria vyškolení skúsení pracovníci s príslušným vzdelaním,  ktorí dokážu komunikovať aj v cudzích jazykoch. 
 

Skúsenosti a vzdelávanie

 
V prevádzkových priestoroch firmy pracujú  dielenskí pracovníci s dlhoročnou praxou, ktorí odstraňujú  poruchy na vozidlách a to nielen v priestoroch dielne, ale aj v samotnom teréne, tak ako si to vyžaduje situácia. Všetci pracovníci sú pravidelne preškoľovaní partnermi a výrobcami.
 
Do vozidiel sú nasadzovaní iba skúsení vodiči s praxou v MKD, s pracovným povolením a ostatnými potrebnými náležitosťami. Kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov je pravidelne vykonávaná našimi vedúcimi pracovníkmi a vlastným bezpečnostným technikom.

Politika kvality

K valitou poskytovaných služieb získavať nových zákazníkov a udržiavať si priazeň súčasných. V šetkým zákazníkom ponúkať služby na vysokej...