SpäťÚvod / Partneri / Ewals Cargo Care

Ewals Cargo Care

Ewals Cargo Care

Ewals Cargo Care je globálne pôsobiaca integrovaná spoločnosť, poskytujúca prepravné, logistické a skladovacie služby. Svojim klientom prevažne z oblasti automobilového, elektrotechnického, petrochemického či ťažkého priemyslu ponúka širokú škálu služieb a benefitov.

S rastúcou konkurenciou a silnejúcim globalizačným tlakom sa stále viac a viac spoločností snaží o outsourcing služieb a presun kompetencií na odborníkov - na spoločnosti, ktoré vďaka svojim skúsenostiam a kvalifikovaným zamestnancom dokážu zabezpečiť efektívne riadenie dopravných a logistických reťazcov. Tieto rozhodnutia majú za cieľ jednoznačné definovanie zodpovednosti, úsporu nákladov v dôsledku optimalizácie procesov, zníženie stavu skladových zásob, zvýšenie efektivity práce a neustály prístup k potrebným informáciám a vyhodnoteniam. Spoločnosť Ewals Cargo Care Vám v plnom rozsahu ponúka svoje dlhoročné skúsenosti, zručnosti, znalosti a vysoko kvalitný tím svojich zamestnancov a spolupracovníkov.

Skúsenosti spoločnosti Ewals Cargo Care vychádzajú z jej 100 ročnej histórie. Za posledných dvadsať rokov sa zaradila medzi vedúcich poskytovateľov dopravných služieb a integrovaného logistického servisu v Európe.

V súčasnosti má spoločnosť Ewals Cargo Care zastúpenie vo väčšine krajín Európy.